Menu
GREEN PARADISE HOTELS s.r.o.

Dle nařízení vlády máme od 18. prosince ZAVŘENO.

Hrad Loket

Hrad Loket

Goticko-románský hrad Loket byl založen v první polovině 13. století. Na jeho místě se nacházelo staré slovanské hradiště zvané starý Loket. Hrad byl po svém postavení oporou králi Václavovi I. proti jeho synu Přemyslovi. Když se však Přemysl stal sám králem, zřídil kolem Lokte léna, o která se staral jeho zástupce loketský purkrabí. Tato léna propůjčoval německým pánům a rytířům za vojenskou pomoc v kraji. Na základě privilegia vydaného Janem Lucemburským v roce 1341 měli leníci tyto statky v dědičném držení, ale bez práva odkazovat je nečlenům rodu.

V době husitských válek byl purkrabím Půta z Limburku, který řídil obranu celého kraje proti husitům. V letech 1421,1427 a 1429 se husité pokoušeli hrad dobýt, ovšem bez úspěchu. 20. září 1434 zastavil král Zikmund hrad Loket s městem, Andělskou horu, město Ostrov a panství hroznětínské, falknovské a hartenberské svému kancléři Kašparu Šlikovi. Po smrti Kašparova syna Matěje roku1487 došlo k dvojímu dělení šlikovských panství mezi syny Mikuláše, Kašpara a Jeronýma 1487 a 1489. Mocenský vzestup a spojení s evangelickými stavy přivedly Šliky do konfliktu s královskou mocí. Ve šmalkaldské válce (1546–1547) prohráli a jejich panství (předně Loket a Jáchymov) jim král zkonfiskoval. V roce 1551 propůjčil Ferdinand I. Habsburský Loket s purkrabstvím pánům z Plavna, ale pro jejich špatné hospodaření jim v r. 1562 Loket odebral a propůjčil ho loketským měšťanům.

V době Rudolfa II. byl pro spiknutí proti císaři na Lokti vězněn Jiří Popel z Lobkovic který zde v roce 1613 zemřel (druhé nejčastěji uváděné datum je 1607). Pohromy postihly město i hrad za třicetileté války. Evangeličtí stavové s pomocí mansfeldské posádky pod vedením rytíře Globnara po dlouhém obléhání (1620–1621) podlehli valdštejnským vojskům. V letech 1631–1632 se evangeličtíemigranti s rytířem Globnarem načas vrátili, ale poté museli definitivně odejít do exilu. V roce 1648 dobyli Loket Švédové a vyplenili ho. Město i hrad Loket začaly po třicetileté válce upadat a roku 1714 byl Loketský kraj připojen k Žatecku a obnoven byl až roku1751.


Hrad Loket je pro návštěvníky otevřen denně:

Listopad - Březen: 9:00 - 16:00
Duben - Květen: 9:00 - 17:00
Červen - Srpen: 9:00 - 18:30
Září - Říjen: 9:00 - 17:00

Poslední vstup je 30 minut před zavírací dobou!


Vstupné

S textem

Dospělí: 110 Kč / 5,50 €
Děti, studenti, důchodci a držitelé ZTP: 90 Kč / 4,50 €
Rodinné vstupné: 330 Kč / 17,00 €
Děti do 6-ti let, držitelé ZTP/P + 1 doprovod: zdarma

S průvodcem – Český jazyk

Dospělí: 130 Kč / 6,00 €
Děti, studenti, důchodci a držitelé ZTP: 105 Kč / 5,00 €
Rodinné vstupné: 380 Kč / 19,00 €
Děti do 6-ti let, držitelé ZTP/P + 1 doprovod: zdarma

S průvodcem – Cizí jazyk

Dospělí: 170 Kč / 8,00 €
Děti, studenti, důchodci a držitelé ZTP: 140 Kč / 6,50 €
Rodinné vstupné: 420 Kč / 21,00 €
Děti do 6-ti let, držitelé ZTP/P + 1 doprovod: zdarma

 

Těšíme se na Vaši návštěvu...

Kde nás najdete?